Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ölçüt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Seçilmiş hücre(ler)e geçerlilik kuraları tanımlayabilirsiniz.

Menü Veri - Geçerlilik - Ölçüt sekmesi

Örneğin, ölçütü şu şekilde tanımlayabilirsiniz: "1 ve 10 arasındaki sayılar" ya da "20 karakterden uzun olmayan metinler".

İzin ver

Seçili hücre(ler) için bir geçerlilik özelliğine tıklayın.

Aşağıdaki ölçütler mevcuttur:

Şart Etki
Tüm değerler Sınır yok.
Tüm sayılar Sadece koşula uyan tüm tamsayılar.
Ondalık Koşula karşılık gelen tüm sayılar.
Tarih Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.
Zaman Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.
Hücre aralığı Verilmiş olan hücre aralığındaki değerlere göre izin verir. Hücre aralığı tam olarak belirlenmiş olmalıdır veya bir veritabanı aralığı veya adlandırılmış aralıkta olabilir. Aralık bir sütun veya satırda olabilir. Eğer birden çok satır veya sütun aralığı seçerseniz, ilk sütun kullanılır.
Liste Sadece listedeki değerlere veya metinlere izin verilir. Listede sayılar ve metinler karışık kullanılabilir. Sayıların değeri hesaplanır, böylece eğer listede 1 sayısını girmişseniz hücreye veri girişinizde 100% girişi de geçerli olur.
Metin uzunluğu Ölçüte uyan uzunluktaki girişler.

Boş hücrelere izin ver

Araçlar - Detektif – Geçersiz Veriyi İşaretlemenüsü ile birlikte, boş hücreler geçersiz veri olarak gösterilir (etkin değil) veya (Etkin).

Seçim listesini göster

Seçim yapabileceğiniz, geçerli metin dizilerinin veya değerlerin listesini görüntüler. Liste hücrenin seçiminden sonra Ctrl+D (Mac: Command+D) kısayol tuşuna basılarak da açılabilir.

Girdileri artan düzende sırala

Seçim listesini artan yönde sıralar ve listedeki eş maddeleri süzer. Seçilmemişse, liste veri kaynağındaki şekliyle görüntülenir.

Kaynak

Geçerli değerler ve metinleri içeren hücre aralığını girin.

Girdiler

Geçerli olacak değerler ve metinlerin girişini yapın.

Veri

Kullanmak istediğiniz karşılaştırma işleçlerini seçin. Elverişli işleçler İzin ver kutusunda ne seçtiğinize bağlıdır. Veri kutusunda, "arasında" veya "arasında değil” seçerseniz, Asgari ve Azami girdi kutuları görüntülenir. Diğer seçimlerde, sadece Asgari, Azami, veya değer girdi kutuları görüntülenir.

Değer

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğin ölçüt değerini girin.

Asgari

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.

Azami

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.