Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Pogoji

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Podajte veljavnostna pravila za izbrano celico (celice).

Meni Podatki – Veljavnost ..., nato zavihek Pogoji

Določite lahko pogoje, kot so npr.: »Števila med 1 in 10« ali »Besedila z manj kot 20 znaki«.

Dovoli

Kliknite možnost preverjanja za izbrano celico (celice).

Na voljo so naslednji pogoji:

Pogoj Učinek
Vse vrednosti Brez omejitev.
Celo število Samo cela števila, ki ustrezajo pogoju.
Decimalno Vsa števila, ki ustrezajo pogoju.
Datum Vsa števila, ki ustrezajo pogoju. Vnesene vrednosti se ustrezno oblikujejo ob naslednjem priklicu pogovornega okna.
Čas Vsa števila, ki ustrezajo pogoju. Vnesene vrednosti se ustrezno oblikujejo ob naslednjem priklicu pogovornega okna.
Obseg celic Dovoli samo vrednosti, ki so podane v obsegu celice. Obseg celice lahko podate eksplicitno ali pa kot poimenovan obseg podatkovne zbirke in kot poimenovan obseg. Obseg je lahko sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice celic. Če podate obseg stolpcev in vrstic, se uporabi samo prvi stolpec.
Seznam Dovoli samo vrednosti ali nize, podane v seznamu. Nize in vrednosti lahko mešate. Števila se ovrednotijo s svojo vrednostjo, zato je, če vnesete v seznam število 1, vnos 100 % prav tako veljaven.
Dolžina besedila Vnosi, katerih dolžina ustreza pogoju.

Dovoli prazne celice

V povezavi z Orodja – Detektiv – Označi neveljavne podatke določa, da so prazne celice prikazane kot neveljavni podatki (onemogočeno) ali ne (omogočeno).

Pokaži seznam izbir

Pokaže seznam vseh veljavnih nizov ali vrednosti, izmed katerih lahko izbirate. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete celice in pritisnete tipki krmilka+D (OSX: tipka Cmd+D).

Razvrsti vnose v naraščajočem vrstnem redu

Seznam izbora razvrsti v naraščajočem vrstnem redu in filtrira dvojnike v seznamu. Če možnost ni odkljukana, se uporabi vrstni red iz podatkovnega vira.

Vir

Vnesite obseg celice, ki vsebuje veljavne vrednosti ali besedilo.

Vnosi

Vnesite vnose, ki so veljavne vrednosti ali besedilni nizi.

Podatki

Izberite primerjalnostnega operatorja, ki ga želite uporabiti. Razpoložljivi operatorji so odvisni od tega, kar izberete v oknu Dopusti . Če izberete »med« ali »ni med«, se pojavita okni za vnos Najmanjša in Največja. V nasprotnem primeru se prikažejo samo okna za vnos Najmanjša, Največja ali Vrednost.

Vrednost

Vnesite vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti.

Najmanj

Vnesite najmanjšo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti .

Največ

Vnesite največjo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti.