Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Kryteria

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Określa reguły sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Menu Dane - Poprawność danych - zakładka Kryteria

Można na przykład zdefiniować następujące kryteria: "Liczby pomiędzy 1 i 10" lub "Teksty nie dłuższe niż 20 znaków".

Zezwalaj

Kliknij opcję sprawdzania poprawności dla wybranych komórek.

Dostępne są następujące warunki:

Warunek Efekt
Wszystkie wartości Bez ograniczeń.
Liczba całkowita Warunek jest spełniony tylko przez liczby całkowite.
Dziesiętny Warunek jest spełniony tylko przez wszystkie liczby.
Data Warunek jest spełniony przez wszystkie liczby. Wprowadzone wartości zostaną odpowiednio sformatowane podczas następnego wyświetlenia okna dialogowego.
Czas Warunek jest spełniony przez wszystkie liczby. Wprowadzone wartości zostaną odpowiednio sformatowane podczas następnego wyświetlenia okna dialogowego.
Zakres komórek Dopuszcza wyłącznie wartości podane w zakresie komórek. Zakres komórek można określić niejawnie jako nazwany zakres bazy danych lub nazwany zakres komórek. Zakres może się składać z jednej kolumny lub jednego wiersza komórek. W przypadku określenia zakresu kolumn i wierszy uwzględniona zostanie wyłącznie pierwsza kolumna.
Lista Dopuszcza wyłącznie wartości lub ciągi określone na liście. Ciągi i wartości mogą być wymieszane. Liczby określają własne wartości, w związku z tym, jeśli na liście znajduje się liczba 1, wpis 100% także będzie poprawny.
Długość tekstu Warunek jest spełniony przez wpisy o długości zgodnej z warunkiem.

Zezwalaj na puste komórki

W połączeniu z funkcją dostępną za pomocą polecenia Narzędzia - Detektyw - Zaznacz kółkiem nieprawidłowe dane pozwala określić, czy puste komórki będą przedstawiane jako nieprawidłowe dane (wyłączone), czy nie (włączone).

Pokaż listę wyboru

Wyświetla listę wszystkich poprawnych łańcuchów lub wartości, z których można wybierać. Listę tę można wyświetlić również poprzez zaznaczenie komórki i naciśnięcie klawiszy Ctrl + D (komputery Macintosh: Command + D).

Sortuj wpisy rosnąco

Sortuje listę wyboru w kolejności rosnącej i filtruje duplikaty. Jeśli pole nie jest zaznaczone, uwzględniana jest kolejność występująca w źródle danych.

Źródło

Określa zakres komórek zawierający poprawne wartości lub tekst.

Wpisy

Określa poprawne wartości lub ciągi tekstowe.

Dane

Określa operator porównania, który ma zostać zastosowany. Dostępne operatory zależą od wyboru dokonanego w polu Zezwalaj. W przypadku wyboru operatorów "między" lub "nie między" zostaną wyświetlone pola Minimum i Maksimum. W przeciwnym razie zostanie wyświetlone tylko pole Minimum, Maksimum lub Wartość.

Value

Określa wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.

Minimum

Określa minimalną wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.

Maksimum

Określa maksymalną wartość odpowiednią dla opcji sprawdzania poprawności danych w polu Zezwalaj.