Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Criteria

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definieert welke waarden kunnen worden geaccepteerd voor het geldigheidscriteria.

Menu Gegevens - Geldigheid - Criteria tabblad

Selecteer de randvoorwaarden voor de geldigheid van de gemarkeerde cellen. Met alle item velden samen kunt u criteria definiëren van type: "Getallen tussen 1 en 10" of "Tekst die niet meer is dan 20 tekens".

Toestaan

Definieer de geldigheidsvoorwaarde voor celgegevens. U kunt de andere opties in dit dialoogvenster wijzigen, afhankelijk van de geselecteerde voorwaarde.

De volgende voorwaarden zijn beschikbaar voor selectie:

Voorwaarde Effect
Iedere waarde Geen berperking.
Geheel getal Alleen gehele getallen overeenkomend met de voorwaarde.
Decimaal Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde.
Datum Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde. De ingevoerde waarden worden opgemaakt overeenkomstig met de volgende keer dat het dialoogvenster wordt opgeroepen.
Tijd Alle getallen overeenkomend met de voorwaarde. De ingevoerde waarden worden opgemaakt overeenkomstig met de volgende keer dat het dialoogvenster wordt opgeroepen.
Celbereik Alleen waarden toestaan die in een celbereik zijn opgegeven. Het celbereik kan expliciet opgegeven worden, of als een benoemd databasebereik, of als een benoemd bereik. Het bereik kan uit één kolom of één rij cellen bestaan. Als u een bereik met kolommen en rijen opgeeft, wordt alleen de eerste kolom gebruikt.
Lijst Alleen waarden of tekenreeksen toestaan die in een lijst gespecificeerd zijn. Tekenreeksen en waarden kunnen door elkaar gebruikt worden. Getallen worden gelijk aan hun waarde, dus als u het getal 1 in de lijst invoert, is de ingang 100% ook geldig.
Tekstlengte Invoer waarvan de lengte overeenkomt met de voorwaarde.

Lege cellen toestaan

Samen met Extra - Detective - Ongeldige gegevens markeren wordt hiermee gedefinieerd dat lege cellen wel (uitgeschakeld) of niet (ingeschakeld) als ongeldige gegevens worden weergegeven.

Keuzelijst weergeven

Geeft een lijst weer met alle geldige tekenreeksen of waarden die u kunt selecteren. De lijst kan ook geopend worden door de cel te selecteren en op Ctrl+D (Mac: Command+D) te drukken.

Items oplopend sorteren

Sorteert de keuzelijst oplopend en filtert duplicaten uit de lijst. Als dit vakje niet geselecteerd is, wordt de volgorde van de gegevensbron gebruikt.

Bron

Voer het celbereik in dat de geldige waarden of tekst bevat.

Items

Voer de items in die geldige waarden of tekenreeksen zullen zijn.

Gegevens

Kies hier de vergelijkende operator die u wilt gebruiken. De beschikbare operatoren zijn afhankelijk van wat u heeft geselecteerd in het vak Toestaan . Als u "tussen" of "niet tussen" selecteert, zullen de invoervakken Minimum en Maximum verschijnen. Anders is er slechts één invoerveld: Minimum, Maximum of de Value.

Waarde

Voer de waarde voor de gegevensvalidatie-optie in die u in het vak Toestaan geselecteerd hebt.

Minimum

Voer hier de minimumwaarde in voor de gegevensvalidatie-optie in die u in het vak Toestaan geselecteerd hebt.

Maximum

Voer hier de maximumwaarde in voor de gegevensvalidatie-optie die u heeft geselecteerd in het vak Toestaan .