Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ehto

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Välilehdellä määritetään valittujen solujen kelpoisuusehdot.

Valikko Data - Kelpoisuus - Ehto -välilehti

Esimerkiksi voidaan määritellä ehtoja, kuten: "Numerot 1 ja 10 väliltä" tai "Tekstit, joissa ei ole enempää kuin 20 merkkiä".

Salli

Luettelosta valitaan kohdesoluille kelvollisuusehto.

Alla on taulukossa esitetty käytettävissä olevat rajausvaihtoehdot syötteille.

Ehto Rajaus
Kaikki arvot Ei rajoituksia.
Kokonaisluku Vain ehtojen mukaiset kokonaisluvut.
Desimaaliluku Kaikki ehtojen mukaiset luvut.
Päivämäärä Kaikki ehtojen mukaiset luvut. Ikkunan arvokentän luku muotoillaan päivämäärämuotoon, kun valintaikkuna avataan seuraavan kerran.
aika Kaikki ehtojen mukaiset luvut. Ikkunan arvokentän luku muotoillaan päivämäärämuotoon, kun valintaikkuna avataan seuraavan kerran.
Solualue Sallitaan vain arvot, jotka esiintyvät solualueella. Solualue voidaan kirjoittaa täsmällisenä viitteenä, tai se voi olla taulukkotietokannan alue tai nimetty alue. Alueella voi olla yksi sarake tai yksi rivi. Jos määritellään alue, jossa on sarakkeita ja rivejä, vain ensimmäinen sarake huomioidaan.
Luettelo Sallitaan vain luettelossa olevat arvot ja merkkijonot, myös yhdessä. Lukumuodot tulkitaan arvonsa mukaisesti, niinpä jos listassa on luku 1, syötteenä myös 100% on kelvollinen.
Tekstin pituus Kelpuutetaan syötteet, joiden pituus on ehdot täyttävä.

Salli tyhjät solut

Kun ruutu on merkkaamatta, Työkalut - Jäljitys - Merkitse väärät tiedot ilmoittaa alueen tyhjät solut virheeksi. Ruudun ollessa merkattu tyhjä solu ei ole virhe.

Näytä valintojen luettelo

Esillä on kelvollisten merkkijonojen tai arvojen luettelo, josta valitaan. Luettelo voidaan avata myös valitsemalla solu ja painamalla Ctrl+D (Mac: Komento+D).

Lajittele merkinnät nousevasti

Ruutu merkattuna valintaluettelo on nousevassa järjestyksessä ilman kaksoiskappaleita. Jos ruutu on merkitsemättä, järjestys saadaan tietolähteestä

Lähde

Kenttään kirjoitetaan solualueen viite. Alueen soluissa on kelvolliset arvot tai tekstit.

Merkinnät

Ruutuun kirjoitetaan rivit, joilla on kelvolliset arvot tai merkkijonot.

Tiedot

Luettelosta valitaan käytettävä vertailuoperaattori. Operaattorivalikoima riippuu Salli-valinnasta. Kun valitaan "väliltä" tai "ei väliltä", esillä on samalla kertaa Vähintään- ja Enintään-kentät. Muuten esillä on vain Vähintään-, Enintään- tai Arvo-kenttä.

Value

Kenttään kirjoitetaan kelpoisuusehto, joka on Salli-luetteloruudun valinnan mukainen.

Vähintään

Kenttään kirjoitetaan kelpoisuusehdon alaraja-arvo, joka on Salli-luetteloruudun valinnan mukainen.

Enintään

Kenttään kirjoitetaan kelpoisuusehdon yläraja-arvo, joka on Salli-luetteloruudun valinnan mukainen.