Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sette inn diagrammer

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan sette inn et diagram på flere måter:

 • Sette inn et diagram som er basert på data fra celler i Calc eller Writer.

  Disse diagrammene oppdateres automatisk når kildedataene endres.
 • Sette inn et diagram med et standard datasett, og deretter bruke dialogvinduet Datatabell til å angi dine egne data for dette diagrammet.

  Du kan lage disse diagrammene i både Writer, Impress og Draw.
 • Kopiere et diagram fra Calc eller Writer til et annet dokument.

  Disse diagrammene er øyeblikksbilder av dataene slik de var da de ble kopiert. De endres ikke når kildedataene endres.
Note.png In Calc, a chart is an object on a sheet that can be copied and pasted on another sheet of the same document, the data series will stay linked to the range on the other sheet. If it is pasted on another Calc document, it has its own chart data table and is no more linked to the original range.

Diagram i et regneark i Calc

 1. Klikk inne i et celleområde du vil vise i et diagram.
 2. Trykk på Diagram i standardverktøylinja.

  Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.
 3. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram i et tekstdokument i Writer

I et Writer-dokument kan du sette inn et diagram som er basert på verdiene i en tabell i Writer.#Klikk inne i tabellen i Writer.

 1. Velg Sett inn → Objekt → Diagram.

  Du vil se en forhåndsvisning av diagrammet, og diagramveiviseren.
 2. Følg anvisningene i Diagramveiviser for å lage diagrammet.

Diagram basert på egne verdier

 • Hvis du ikke har valgt noen celler i Writer, velger du Sett inn → Objekt → Diagram for å sette inn et diagram uten standarddata. I Draw eller Impress velger du Sett inn → Diagram for å sette inn et diagram basert på standarddata.
 • Du kan endre standarddataverdiene ved å dobbeltklikke på diagrammet og velge Vis → Diagramdatatabell.

Related Topics

Diagramveiviseren – Diagramtype

Diagramveiviseren – Dataområde

Diagramveiviseren – Dataoverskrifter

Diagramveiviseren – Diagramelementer

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Redigere diagramtitler

Adding Texture to Chart Bars