Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Diagramveiviser – Dataserier

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

På denne siden av diagramveiviseren kan du endre kildeområdet til hver dataserie for seg, også overskriftene deres. Du kan også endre området til kategoriene. Du kan først velge dataområdet på siden Dataområde, og så fjerne dataserier eller legge til dataserier fra andre celler på denne siden.

Tip.png Hvis du synes det er for mange valg på denne siden, kan du bare velge dataområdet på siden Dataområde og hoppe over denne siden.

Velg Sett inn → diagram

Dobbeltklikk på et diagram og velg så «Format → Dataområder»

Dette dialogvinduet er bare tilgjengelig for diagrammer basert på tabeller i Calc eller Writer.

Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Ordne dataserier

I Dataserier-lista ser du alle dataserier i det gjeldende diagrammet.

 • Velg en oppføring i lista for å ordne dataseriene.
 • Trykk på Legg til for å legge til en dataserie under den valgte serien. Den nye dataserien får samme type som den valgte serien.
 • Trykk på Fjern for å fjerne den valgte serien fra lista.
 • Bruk pilene for å flytte den valgte serien opp og ned i lista. Dette endrer kun rekkefølgen i diagrammet, ikke i kildetabellen.

Endre dataserier

 1. Velg en dataserie i lista for å se og endre egenskapene dens.

  I lista Dataområder får du se rollene navn og celleområdene til dataseriene.
 2. Velg et element og endre innholdet i tekstfeltet nedenfor.

  Etiketten ved tekstfeltet viser den valgte rollen.
 3. Skriv inn området eller velg Velg dataområde for å forminske dialogvinduet og velge området med musa.

  Hvis du vil ha et dataområde som består av flere celleområder som ikke ligger inntil hverandre, sett inn det første området, skriv inn et semikolon til slutt i tekstfeltet og velg de neste områdene. Bruk semikolon for å skille områder.

Området til en datarolle som Y-verdier må ikke inneholde overskriftsceller.

Endre kategorier eller dataoverskrifter

 • Skriv inn eller velg et celleområde som skal bli brukt som tekst for kategorier eller dataoverskrifter.

Teksten vises på X-aksen eller som dataoverskrifter avhengig av diagramtypen.


Related Topics

Sette inn diagrammer

Diagramveiviseren – Diagramtype

Diagramveiviseren – Dataområde

Diagramveiviseren – Diagramelementer