Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Diagramveiviseren – Dataområde

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

På denne siden av diagramveiviseren kan du velge et enkelt dataområde som kilde. Dette området kan bestå av flere rektangulære celleområder.

Tip.png Bruk diagramveiviserens dataserie-side om du har behov for mer nøyaktig kontroll over dataområdene.

Velg Sett inn → diagram

Dobbeltklikk på et diagram og velg så «Format → Dataområder»

Dette dialogvinduet er bare tilgjengelig for diagrammer basert på tabeller i Calc eller Writer.

Du kan trykke Shift+F1 og peke på en kontroll for å finne ut mer om denne kontrollen.

Angi et dataområde

 1. Velg dataområdet ved å gjøre en av følgende:

  Skriv inn dataområdet i tekstfeltet.

  Et eksempel på et dataområde i Calc er «$Ark1.$B$3:$B$14». Merk at dataområdet kan bestå av mer enn en del av regnearket, for eksempel er «$Ark1.A1:A5;$Ark1.D1:D5» også et gyldig dataområde. Et eksempel på et dataområde i Writer er «Tabell1.A1:E4».

  Trykk på Velg dataområde i Calc for å forminske dialogvinduet og dra med musa for å velge dataområdet.

  Hvis du vil ha et dataområde som består av flere celleområder som ikke ligger inntil hverandre, sett inn det første området, skriv inn et semikolon til slutt i tekstfeltet og velg de neste områdene. Bruk semikolon for å skille områder.
 2. Velg enten dataserier i rader eller dataserier i kolonner.
 3. Velg om dataområdet har overskrifter i første rad, første kolonne eller begge deler.

I forhåndsvisningen kan du se hvordan det ferdige diagrammet vil se ut.


Related Topics

Sette inn diagrammer

Diagramveiviseren – Diagramtype

Diagramveiviseren – Dataoverskrifter

Diagramveiviseren – Diagramelementer