Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Çizelge Sihirbazı - Çizelge Öğeleri

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Çizelge Sihirbazı'nın bu sayfasında görüntülenecek çizelge öğelerini seçebilirsiniz.

Ekle - Çizelge menüsünü seçin

Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Çizelge öğelerini girmek için

Etiketleri girin veya geçerli çizelgede görüntülenmesini istediğiniz öğelere tıklayın.

Başlık

Eğer bir başlık veya alt başlık için bir metin girerseniz, çizelgede metnin görüntülenmesi için gerekli boşluk ayrılacaktır. Eğer herhangi bir metin girmezseniz, herhangi boşluk ayrılmaz, böylece grafiğin görüntülenmesi için daha fazla boşluk bırakılır.

Bir etiket metnini bir hücreye bağlamak mümkün değildir. Metni direk olarak girmelisiniz.

Çizelge oluşturulması tamamlandığı zaman, Biçim menüsünden konumunu ve diğer özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Açıklama

Açıklama, Veri Serileri iletişiminde özel aralıklardan belirlediğiniz ilk satırlardaki veya sütunlardaki etiketleri görüntüler. Eğer çizelgenizde açıklamalar yoksa, Açıklama "Satır 1,Satır 2, ..." veya "Sütun A, Sütun B, ..." gibi satır numarasına, veya sütun harfine karşılık gelen metinleri görüntüler.

Metni direk olarak giremezsiniz, metin otomatik olarak hücre isminden üretilir.

Konum seçeneklerinden birini seçin. Çizelge tamamlandığı zaman, Biçim menüsünü kullanarak diğer konumları belirleyebilirsiniz.

Izgaralar

Görüntülenen ızgara çizgileri çizelgedeki veri değerlerinin kestirilmesine yardım edebilir.

Izgara çizgileri arasındaki uzaklıklar, eksen özellikleri iletişimindeki ölçek sekmesinde tanımlanmış aralıklara bağlıdır.

Dilim çizelgelerinde ızgara çizgileri kullanılamaz.

Ek öğeler

İlave elemanlar için çizelge düzenleme kipindeyken Ekle menüsünü kullanın. Burada aşağıdaki elemanları belirleyebilirsiniz:

  1. İkincil eksenler
  2. İkincil ızgaralar
  3. Veri etiketleri
  4. İstatistik, örneğin ortalama değer, y hata çubukları ve eğilim çizgileri

Related Topics

Çizelge Eklemek

Çizelge Sihirbazı - Çizelge Türü

Çizelge Sihirbazı - Veri Aralığı

Çizelge Sihirbazı - Veri Serileri