Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ohjatun kaavion luonti - Kaavioelementit

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Ohjatun kaavion luonnin Kaavioelementit-sivulta valitaan kaaviossa näytettäviä osatekijöitä.

Valitse Lisää - Kaavio

Lisätietoja ohjausobjekteista saa painamalla Vaihto+F1 ja osoittamalla kohdetta.

Kaavioelementtien syöttäminen

Kirjoitetaan otsikot ja valitaan merkein kaaviossa näytettävät osatekijät.

Otsikot

Kun otsikko, alaotsikko tai akselien nimi kirjoitetaan, tekstille varataan tilaa kaavioalueella. Jos tekstiä ei anneta, tilaakaan ei varata, joten sitä jää enemmän kuvaajille.

Otsikkotekstiä ei voi linkittää solusta. Se on syötettävä suoraan kenttäänsä.

Kun kaavion luonti on lopetettu, elementtien sijoitusta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa Muotoilu-valikossa.

Selite

Selitteessä näkyy ensimmäisen rivin tai sarakkeen otsikkotekstit. Myös Tietoalueet-valintaikkunassa voidaan antaa soluviite selitetekstille. Jos kaavioaineistossa ei ole mukana otsikoita, selitteessä näkyy tekstiä kuten "Rivi 1, Rivi 2, ...", tai "Sarake A, Sarake B, ..." kaavioaineiston rivinumeron tai sarakekirjaimen mukaisesti.

Tekstiä ei voi kirjoittaa suoraan, se tuotetaan Nimi-solualueelta.

Valitaan selitteelle sopiva sijaintivaihtoehto. Sijaintia voidaan vaihtaa Muotoilu-valikosta, kun kaavio on viimeistelty.

Ruudukko

Näkyvät ruudukon viivastot tarkentavat kaaviossa esitetyn aineiston arvojen lukemista.

Viivastojen viivavälit vastaavat asteikkojen väliasetuksia akseleiden ominaisuuksissa.

Viivastoja ei ole sektoridiagrammeille.

Lisäelementit

Kaavion muokkaustilassa Lisää-valikossa on elementtien eli osatekijöiden lisävalikoima. Seuraavat elementit ovat määriteltävissä:

  1. Toissijaiset akselit
  2. Apuruudukot
  3. Arvopisteiden otsikot
  4. Tunnusluvut, esimerkiksi, keskiarvo- ja trendiviivat sekä y-virhepalkki

Related Topics

Kaavioiden lisääminen

Ohjattu kaavion luonti - Kaaviotyyppi

Ohjattu kaavion luonti - Tietoalue

Ohjattu kaavion luonti - Arvosarjat