Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Помощник за диаграма - Елементи на диаграмата

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

В тази страница на помощника за диаграма можете да изберете кои елементи на диаграмата да бъдат показани.

Изберете Вмъкване - Диаграма

Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да научите повече за него.

За да въведете елементи на диаграма

Въведете заглавия или щракнете върху елементите, които желаете да присъстват в текущата диаграма.

Заглавия

Ако въведете текст за заглавие, подзаглавие или ос, ще бъде заделено необходимото място, за да се покаже съответният текст до диаграмата. Ако не въведете текст, няма да се запази място – така ще има повече пространство за диаграмата.

Не е възможно да свържете заглавния текст с клетка. Трябва да го въведете директно.

Когато диаграмата бъде завършена, можете да промените позицията и други свойства чрез менюто Форматиране.

Легенда

Легендата показва надписите от първия ред или колона или от специалната област, зададена от вас в диалога Серии от данни. Ако диаграмата не съдържа надписи, легендата показва текст от рода на „Ред 1“, „Ред 2“, „Ред 3“, … или „Колона A“, „Колона B“, „Колона C“…, според номера на реда или буквата на колоната, съдържаща данните.

Не можете да редактирате текста пряко – той се генерира автоматично от областта от клетки „Име“.

Изберете една от възможностите за позиция. Когато диаграмата бъде завършена, можете да зададете друга позиция в менюто Форматиране.

Мрежи

Видимите линии на мрежата улесняват оценяването на стойностите в диаграмата.

Разстоянието между линиите на мрежата съответства на интервала, зададен в раздела Мащаб на свойствата на оста.

В кръговите диаграми не може да се включва мрежа.

Допълнителни елементи

За допълнителни елементи използвайте менюто „Вмъкване“ в режим на редактиране на диаграмата. С него можете да зададете следните елементи:

  1. Вторични оси
  2. Второстепенни мрежи
  3. Надписи на данните
  4. Статистически елементи, например средни стойности, отсечки на грешката по y и трендови линии

Related Topics

Вмъкване на диаграми

Помощник за диаграма - Тип диаграма

Помощник за диаграма - Област с данни

Помощник за диаграма - Серии от данни