Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

NR.SER.DATY

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

NR.SER.DATY

Zwraca datę odległą od daty początkowej o określoną liczbę miesięcy. Uwzględniane są wyłącznie miesiące, dni nie są przyjmowane do obliczeń.

Składnia

NR.SER.DATY(Data_początkowa; Miesiące)

Data początkowa: data.

Miesiące: liczba miesięcy przed (wartość ujemna) lub po (wartość dodatnia) Dacie początkowej.

Przykład

Jaka data była miesiąc przed 31.3.2001?

=NR.SER.DATY("31.3.2001";-1) zwraca numer kolejny 36950. Sformatowany jako data przybierze postać 28.02.2001.