Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

EDATE

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

EDATE

Vrátí datum, které následuje o určený počet Měsíců po Počátečním datu. Do úvahy se berou pouze měsíce, dny se při výpočtu nepoužijí.

Syntaxe

EDATE(Počáteční datum; Měsíce)

Počáteční datum je datum.

Měsíce je počet měsíců před (záporné číslo) nebo po (kladné číslo) počátečním datu.

Příklad

Jaké bylo datum jeden měsíc před 31. 3. 2001?

=EDATE("2001-03-31";-1) vrátí pořadové číslo 36950. Po zformátování jako datum se jedná o 28. 2. 2001.