Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Krawędzie definiowane przez użytkownika w dokumentach tekstowych

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Do zaznaczonych komórek tabeli (lub całej tabeli) programu Writer można zastosować wiele różnych krawędzi. Inne obiekty w dokumentach tekstowych także mogą zawierać krawędzie definiowane przez użytkownika. Można na przykład przypisać krawędzie do stylów strony, ramek, a także wstawianych rysunków i wykresów.

 1. Zaznacz komórkę lub blok komórek w tabeli programu Writer.
 2. Wybierz Tabela - Właściwości tabeli.
 3. W oknie dialogowym kliknij zakładkę Krawędzie.
 4. Ustaw pozostałe opcje krawędzi, a następnie kliknij przycisk OK.

Opcje ustawione w obszarze Rozmieszczenie linii mogą być zastosowane do wielu stylów krawędzi.

Zaznaczenie komórek

Wygląd obszaru zależy od zaznaczenia komórek.

Wybór Obszar rozmieszczenia linii
Jedna komórka zaznaczona w tabeli o rozmiarze większym niż jedna komórka lub kursor wewnątrz tabeli, w której nie zaznaczono komórki
jedna krawędź komórki
Tabela składająca się z jednej komórki, komórka jest zaznaczona
krawędź jednej zaznaczonej komórki
Komórki w zaznaczonej kolumnie
krawędź zaznaczonej kolumny
Komórki w zaznaczonym wierszu
krawędź zaznaczonego wiersza
Zaznaczona cała tabela składająca się z co najmniej 2x2 komórek
krawędź zaznaczonego bloku

Ustawienia domyślne

Kliknij jedną z ikon Domyślnie, aby ustawić lub usunąć wiele krawędzi.

 • Cienkie szare linie wewnątrz ikony wskazują, które krawędzie zostaną skasowane lub usunięte.
 • Ciemne linie wewnątrz ikony wskazują, do których linii zostanie zastosowany wybrany styl i kolor.
 • Grube szare linie wewnątrz ikony wskazują, które linie nie zostaną zmienione.

Przykłady

Zaznacz blok o rozmiarze 8x8 komórek, a następnie wybierz Format - Komórki - Krawędzie.

domyślne ikony krawędzi
 • Kliknij lewą ikonę, aby wyczyścić wszystkie linie. Usuwa wszystkie krawędzie zewnętrzne i wszystkie linie wewnętrzne.
 • Kliknij drugą ikonę od lewej, aby ustawić krawędź zewnętrzną i usunąć wszystkie pozostałe linie.
 • Kliknij pierwszą ikonę od prawej, aby ustawić krawędź zewnętrzną. Linie wewnętrzne pozostają niezmienione.

Pozostałe ikony umożliwiają ustawianie lub usuwanie innych linii.

Ustawienia użytkownika

Ikony w obszarze Użytkownika pozwalają ustawiać lub usuwać pojedyncze linie. Podgląd umożliwia wyświetlenie linii w trzech różnych stanach.

Kolejne kliknięcia krawędzi lub narożnika powodują zmianę stanu.

Typy linii Obraz Znaczenie
Czarna linia
linia ciągła dla krawędzi
Czarna linia ustawia odpowiednią linię zaznaczonych komórek. Linia kropkowana oznacza wybór stylu linii o grubości 0,05 punktu. Podwójne linie oznaczają wybór stylu linii podwójnej.
Szara linia
szara linia dla krawędzi
Szara linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek pozostanie bez zmian. W tej pozycji linia nie zostanie ustawiona ani usunięta.
Biała linia
biała linia dla krawędzi
Biała linia oznacza, że odpowiednia linia zaznaczonych komórek zostanie usunięta.

Przykłady

 1. Zaznacz pojedynczą komórkę tabeli programu Writer, a następnie wybierz Tabela - Właściwości tabeli - Krawędzie.
 2. Wybierz styl grubej linii.
 3. Aby ustawić dolną krawędź, kliknij ja kilkakrotnie, aż zostanie wyświetlona gruba linia.
ustawienie grubej dolnej krawędzi
Note.png Wszystkie komórki w tabeli programu Writer domyślnie zawierają lewą i dolna linię. Większość komórek na obwodzie tabeli domyślnie zawiera więcej linii.
Warning.png Wszystkie linie przedstawione na podglądzie na biało zostaną usunięte z komórki.

Definiowanie krawędzi stron

Definiowanie obramowań akapitów