Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Потребителски кантове в текстови документи

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

В Writer можете да прилагате различни кантове върху избраните клетки или върху цяла таблица. Други обекти в текстовите документи също могат да имат зададени от потребителя кантове. Например можете да задавате кантове в стилове на страници, рамки и вмъкнати картини или диаграми.

 1. Изберете клетка или блок от клетки от таблица в Writer.
 2. Изберете Таблица - Свойства на таблица.
 3. В диалоговия прозорец изберете раздела Кантове.
 4. Задайте желаните настройки за кант и натиснете OK.

Чрез настройките в областта Подреждане на линиите можете да приложите няколко стила за кантове.

Избиране на клетки

В зависимост от избраните клетки тази област изглежда по различен начин.

Избрано Област за подреждане на линиите
Избрана е една клетка от таблица с няколко клетки или курсорът е в таблица, без да е избрана клетка
кантове за една клетка
Таблица от една клетка, която е избрана
кантове за една избрана клетка
Избрани са клетки в колона
кантове за избрана колона
Избрани са клетки в ред
кантове за избран ред
Избрана е цяла таблица от 2x2 или повече клетки
кантове за избран блок

Подразбирани настройки

Щракнете върху някоя от иконите По подразбиране, за да зададете или промените няколко канта наведнъж.

 • Тънките сиви линии в иконата показват кантовете, които ще бъдат заменени или изчистени.
 • Тъмните линии в иконата показват линиите, които ще бъдат променени към текущия вид и цвят.
 • Дебелите сиви линии в иконата показват линиите, които няма да бъдат променени.

Примери

Изберете няколко клетки, например 8х8, след това изберете Форматиране - Клетки - Кантове.

икони по подразбиране за кантове
 • Щракнете върху най-лявата икона, за да изчистите всички линии – както външните, така и вътрешните.
 • Щракнете върху втората икона, за да зададете външни кантове и да премахнете останалите линии.
 • Щракнете върху най-дясната икона, за да зададете външни кантове, без да променяте вътрешните.

По същия начин вижте кои линии задават или премахват останалите икони.

Потребителски настройки

В областта Потребителски можете да щракнете, за да зададете или премахнете отделна линия. Мострата показва линиите в три различни състояния.

Щракнете неколкократно върху ръб или ъгъл, за да превключвате между състоянията.

Тип на линия Изображение Значение
Черна линия
плътна линия за кант
Черната линия означава задаване на съответното очертание на избраните клетки. Линията се показва с пунктир, ако сте избрали дебелина 0,05 пкт. Ако изберете някой от типовете с двойна линия, се показват двойни линии.
Сива линия
сива линия за кант
Сива линия се показва, когато съответната линия в избраните клетки няма да се промени. В съответната позиция няма да бъде зададена или премахната линия.
Бяла линия
бяла линия за кант
Бяла линия се показва, когато съответната линия в избраните клетки ще бъде премахната.

Примери

 1. Изберете клетка в таблица на Writer, след това изберете Таблица - Свойства на таблица - Кантове.
 2. Изберете дебела линия.
 3. За да зададете долен кант, щракнете няколко пъти върху долния ръб, докато видите дебела линия.
задаване на дебел долен кант
Note.png Всички клетки в таблица на Writer имат по подразбиране поне ляв и долен кант. Повечето клетки по края на таблицата по подразбиране имат повече кантове.
Warning.png Всички линии, показани с бяло в мострата, ще бъдат премахнати от клетката.

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци