Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dokumentmallar och formatmallar

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

En dokumentmall är ett dokument som kan innehålla specifika formatmallar, grafik, tabeller, objekt och annan information. En dokumentmall kan användas som bas när du skapar andra dokument. Du kan t.ex. definiera styckeformatmallar och teckenformatmallar i ett dokument, spara dokumentet som en dokumentmall och sedan använda dokumentmallen för att skapa nya dokument med samma formatmallar.

Om inget annat anges baseras alla nya LibreOffice-textdokument på standardmallen.

LibreOffice innehåller ett antal fördefinierade dokumentmallar som du kan använda för att skapa olika typer av textdokument, som t.ex. affärsbrev.

Närliggande ämnen

Använda formatmallar från andra dokument eller dokumentmallar

Sidformatmall från markering

Använda mallar i tilldelningsläge

Skapa nya formatmallar av markering

Ändra standardmallen