Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Mallit ja tyylit

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Malli on asiakirja, jossa on erityisiä muotoilutyylejä, kuvia, taulukoita, objekteja ja muuta tietoa. Malleja käytetään perustana luotaessa muita asiakirjoja. Voidaan esimerkiksi määrittää kappale- ja merkkityylit asiakirjassa, tallentaa asiakirjan mallina ja sitten käyttää mallia uusien samantyylisten asiakirjojen luomiseen.

Ellei toisin määrätä, kaikki LibreOffice- tekstiasiakirjat pohjautuvat oletusmalliin.

LibreOfficessa on lukuisia esimääriteltyjä malleja, joita voidaan käyttää luotaessa erityyppisiä asiakirjoja, kuten liikekirjeitä.

Aiheeseen liittyvää

Eri asiakirjasta tai mallista saatavien tyylien käyttäminen

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Tyylien käyttö täyttömuotoilutilassa

Uusien tyylien luominen valinnasta

Oletusmallien vaihtaminen