Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Šablony a styly

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Šablona je dokument obsahující určité styly formátování, obrázky, tabulky, objekty a další informace. Používá se jako základ pro vytváření dalších dokumentů. Je možné například v dokumentu definovat styly odstavců a znaků, dokument uložit jako šablonu a potom použít pro vytvoření nového dokumentu se stejnými styly.

Pokud neurčíte jinak, každý nový textový dokument LibreOffice bude založen na výchozí šabloně.

LibreOffice obsahuje předdefinované šablony, které je možné využít pro tvorbu různých druhů textových dokumentů, jako je například obchodní korespondence.

Související témata

Použití stylů z jiného dokumentu nebo šablony

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Používání stylů v režimu vyplňování formátů

Vytvoření nového stylu z výběru

Změna výchozí šablony