Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Шаблони и стилове

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Шаблонът е документ, съдържащ определени стилове за форматиране, графики, таблици, обекти и друга информация. Шаблоните се ползват като основа за създаване на други документи. Например, можете да дефинирате абзацни и знакови стилове в един документ, да го запишете като шаблон и да използвате този шаблон, за да създадете нов документ със същите стилове.

Освен ако сте задали нещо друго, всеки нов текстов документ на LibreOffice се базира на шаблона по подразбиране.

LibreOffice предлага няколко предварително дефинирани шаблона, от които можете да създавате различни видове документи, например делови писма.

Теми, свързани с показаната

Използване на стилове от друг документ или шаблон

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Прилагане на стилове в режим Запълване

Създаване на нови стилове от селекции

Смяна на подразбирания шаблон