Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Paginanummers

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

In Writer is een paginanummer een veld dat u in uw tekst kunt invoegen.

Zo voegt u een paginanummer in:

Kies Invoegen - Velden - Paginanummer om een paginanummer bij de huidige cursorpositie in te voegen.

Tip.png Als u de tekst Paginanummer ziet in plaats van het nummer, kiest u Beeld - Veldnamen.

Deze velden veranderen echter van positie wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Het is dus het beste om een paginanummerveld in een koptekst of voettekst in te voegen die dezelfde positie heeft en op elke pagina herhaald wordt.

Kies Invoegen - Koptekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) of Invoegen - Voettekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) om een koptekst of voettekst aan alle pagina's met het huidige pagina-opmaakprofiel toe te voegen.

Met een specifiek paginanummer beginnen

U wilt nu wat meer controle over paginanummers. U bent bezig met een tekstdocument dat op paginanummer 12 moet beginnen.

 1. Klik in de eerste alinea van uw document.
 2. Kies Opmaak - Alinea - Tekstverloop.
 3. Schakel Invoegen in het gebied Harde regeleinden in. Schakel Met pagina-opmaakprofiel in als u het nieuwe Paginanummer wilt kunnen instellen. Klik op OK.
Note.png Het nieuwe paginanummer is een attribuut van de eerste alinea van de pagina.

Het opmaakprofiel van paginanummers instellen

U wilt romeinse paginanummers die beginnen bij i, ii, iii, iv, enzovoort.

 1. Dubbelklik direct vóór het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken.
 2. Selecteer een getalnotatie en klik op OK.

Verschillende opmaakprofielen voor paginanummers gebruiken

U wilt een aantal pagina's met romeinse nummering, gevolgd door de overige pagina's met een ander opmaakprofiel.

In Writer hebt u andere pagina-opmaakprofielen nodig. Het eerste pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt met Romeinse nummers. Het volgende pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt in een andere weergave.

De pagina-opmaakprofielen moeten door een pagina-einde van elkaar gescheiden zijn. In Writer zijn automatische pagina-einden en handmatig ingevoegde pagina-einden mogelijk.

 • Er verschijnt een automatisch pagina-einde aan het einde van een pagina wanneer het pagina-opmaakprofiel een ander 'volgend opmaakprofiel' heeft.

  Het paginaopmaakprofiel "Eerste pagina" heeft bijvoorbeeld "Standaard" als het volgende opmaakprofiel. U kunt dit bekijken door op F11 te drukken om het venster Stijlen en opmaak te openen, vervolgens te klikken op het pictogram Paginaopmaakprofielen en dan met de rechts te klikken op het item Eerste pagina. Kies Wijzigen uit het contextmenu. Op de tab Beheren, kunt u het "Volgend opmaakprofiel" bekijken.
 • U kunt een handmatig ingevoegd pagina-einde toepassen waarbij het pagina-opmaakprofiel wel of niet veranderd wordt.

  Als u gewoon op Ctrl+Enter drukt, past u een pagina-einde toe zonder dat het opmaakprofiel verandert.

  Kiest u Invoegen - Handmatig einde, dan kunt u een pagina-einde invoegen en bepalen of het opmaakprofiel wel of niet veranderd wordt, of u kunt bepalen dat het paginanummer verandert.

Het hangt van uw document af wat het beste is: een handmatig ingevoegd pagina-einde tussen pagina-opmaakprofielen, of een automatische wijziging. Als u maar één titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken:

Zo past u een ander pagina-opmaakprofiel op de eerste pagina toe:

 1. Klik in de eerste pagina van uw document.
 2. Kies Opmaak - Stijlen en opmaak.
 3. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak.
 4. Dubbelklik op het opmaakprofiel Eerste pagina.

Uw titelpagina heeft nu het opmaakprofiel Eerste pagina, en de volgende pagina's hebben automatisch het opmaakprofiel Standaard.

U kunt nu bijvoorbeeld een voettekst alleen voor het opmaakprofiel "Standaard" invoegen, of voetteksten invoegen voor beide pagina-opmaakprofielen maar met verschillend opgemaakte velden voor paginanummers.

Zo wijzigt u een handmatig ingevoegd pagina-opmaakprofiel:

 1. Klik aan het begin van de eerste alinea op de pagina waar een ander pagina-opmaakprofiel moet worden toegepast.
 2. Kies Invoegen - Handmatig einde. U ziet nu het dialoogvenster Einde invoegen.
 3. Selecteer een pagina-opmaakprofiel in het vak van de keuzelijst Opmaakprofiel. U kunt hier ook een nieuw paginanummer instellen. Klik op OK.

Het geselecteerde pagina-opmaakprofiel wordt nu gebruikt vanaf de huidige alinea tot het volgende pagina-einde met een opmaakprofiel. Het kan zijn dat u eerst een nieuw pagina-opmaakprofiel moet maken.

Verwante onderwerpen

Paginanummers invoegen in voetteksten

Over kop- en voetteksten

Verschillende pagina-opmaakprofielen voor even en oneven pagina's

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst

Kop- of voetteksten opmaken