Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sidetall

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer er sidetall et felt som kan settes inn i teksten.

For å sette inn sidetall

Velg Sett inn → Felter→ Sidetall for å sette inn et sidetall der skrivemerket står.

Tip.png Hvis du ser teksten «Sidetall» i stedet for tallet, må du velge Vis → Feltnavn.

Disse feltene vil endre plassering når du legger til eller fjerner tekst. Derfor er det er best å sette inn sidetallfeltet i en topptekst eller en bunntekst som har den samme posisjonen og som gjentas på hver side.

Velg Sett inn → Topptekst → (navn på sidestil) eller Sett inn → Bunntekst → (navn på sidestil) for å legge til en topptekst eller bunntekst til alle sider med den gjeldende sidestilen.

For å starte med et valgt sidetall

Nå ønsker du mer kontroll over sidetallene. Du skriver et tekstdokument som skal begynne med side 12.

 1. I første avsnitt av dokumentet.
 2. Velg Format → Avsnitt → Tekstflyt.
 3. I området Skift slår du på Sett inn. Slå på Med sidestil for å kunne angi det nyeSidetallet. Trykk på OK.
Note.png Det nye sidetallet er en egenskap til det første avsnittet på siden.

For å formatere sidetallsstilen

Du ønsker sidetall som romertall i, ii, iii, iv og så videre.

 1. Dobbeltklikk umiddelbart før sidetallsfeltet. Dialogvinduet Rediger felter vises.
 2. Velg et tallformat og trykk på OK.

Bruke ulike sidetallsstiler

Du har bruk for noen sider der sidetallene skal vises som romertall, etterfulgt av de resterende sidene i en annen stil.

I Writer trenger du ulike sidestiler. Den første sidestilen har en bunntekst med et sidetallfelt formatert for romerske tall. De følgende sidestilene har en bunntekst med et sidetallfelt i en annen stil.

Begge sidestilene må være adskilt av et sideskift. I Writer kan du ha automatiske sideskift og manuelle sideskift.

 • Et automatisk sideskift vises ved slutten av en side når den gjeldende sidestilen har en annen «Neste stil».

  For example, the "First Page" page style has "Default" as the next style. To see this, you may press F11 to open the Styles and Formatting window, click the Page Styles icon, right-click the First Page entry. Choose Modify from the context menu. On the Organizer tab, you can see the "next style".
 • Et manuelt sideskift kan bli lagt til med eller uten en endring av sidestiler.

  Hvis du bare trykker Ctrl + Enter, setter du inn et manuelt sideskift uten endring av stiler.

  Hvis du velger Sett inn → Manuelt skift, kan du sette inn et sideskift med eller uten en endring av stil, eller med en endring av sidetall.

Hva som er best avhenger av dokumentet: Å bruke manuelle sideskift mellom sidestiler, eller automatiske skift. Hvis du bare trenger en tittelside med en annen stil enn de andre sidene, kan du bruke den automatiske metoden:

For å legge en annen sidestil til den første sida

 1. Klikk i den første sida av dokumentet.
 2. Velg Format → Stilbehandler.
 3. Velg Format → Stilbehandler, og klikk på knappen Avsnittsstiler.
 4. Dobbeltklikk på «Første side»-stilen.

Nå har tittelsiden din «Første side»-stilen, og de neste sidene har automatisk «Standard»-stilen.

Nå kan du for eksempel sette inn en bunntekst bare for sidestilen «Standard», eller sette inn bunntekster på begge sidestilene, men med ulikt formaterte sidetallsfelt.

For å legge til et manuelt skift av sidestil

 1. Klikk i begynnelsen av det første avsnittet på sida hvor en annen sidestil skal brukes.
 2. Velg Sett inn → Manuelt skift. Dialogvinduet Sett inn skift vises.
 3. I listeboksen Stil, velg en sidestil. Du kan også oppgi et nytt sidetall. Trykk på OK.

Den valgte sidestilen vil bli brukt fra det gjeldende avsnittet til det neste sideskiftet med stil. Du må kanskje lage den nye sidestilen først.

Lignende emner

Sette inn sidenumre i bunntekster

Om topp- og bunntekster

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster