Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sivunumerot

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Writerissa sivunumero on kenttä, joka voidaan lisätä tekstiin.

Sivunumeroiden lisääminen

Valitaan Lisää - Kentät - Sivunumero sivunumeron lisäämiseksi kohdistimen kohdalle.

Tip.png Jos näkyviin tulee teksti "Sivunumero" numeron asemesta, valitaan Näytä - Kentän nimet.

Näiden kenttien sijainti muuttuu kuitenkin tekstiä lisättäessä ja poistettaessa. Niinpä onkin parasta lisätä sivunumerokenttä ylä- tai alatunnisteeseen, jolla on aina sama ja kaikilla sivuilla toistuva sijainti.

Valitaan Lisää - Ylätunniste - (sivutyylin nimi) tai Lisää - Alatunniste - (sivutyylin nimi) ylä- tai alatunnisteen lisäämiseksi kaikille sivuille, joilla on käsillä oleva sivutyyli.

Tietyllä sivunumerolla aloittaminen

Sivunumeroita voidaan tarvittaessa säätää monipuolisesti. Näin kirjoitetaan asiakirja, joka alkaa sivunumerolla 12:

 1. Napsauta asiakirjan ensimmäistä kappaletta.
 2. Valitse Muotoilu - Kappale - Tekstin rivitys.
 3. Vaihdot-alueella ota käyttöön Lisää. Ota käyttöön Sivutyylin kanssa siksi, että voit asettaa uuden sivunumeron. Hyväksy OK:lla.
Note.png Uusi sivunumero on sivun ensimmäisen kappaleen ominaisuus.

Sivunumerotyylin muotoilu

Käytetään roomalaisia numeroita i, ii, iii, iv ja niin edelleen:

 1. Kaksoisnapsauta juuri sivunumerokentän edessä. Näkyville tulee Muokkaa kenttiä -valintaikkuna.
 2. Valitse numeron muotoilu ja hyväksy OK:lla.

Erilaisten sivunumerotyylien käyttäminen

Joskus tarvitaan joitakin sivuja roomalaisin sivunumeroin ja niitä seuraavilla sivuilla toisenlainen tyyli.

Tässä tilanteessa Writerissa tarvitaan erilaiset sivutyylit. Ensimmäisessä sivutyylissä on alatunniste, jossa sivunumerokenttä on muotoiltu roomalaisin numeroin. Sitä seuraavassa sivutyylissä on alatunniste, jossa sivunumerokenttä on muotoiltu toisin.

Nämä kaksi sivutyyliä pitää erotella sivunvaihdolla. Writerissa on käytettävissä automaattiset sivunvaihdot ja käyttäjän määrittämät pakotetut sivunvaihdot.

 • Automaattinen sivunvaihto tulee sivun loppuun, kun sivutyylissä on erilainen "seuraava tyyli".

  Esimerkiksi "Ensimmäinen sivu" -sivutyylissä on "Oletus" seuraavana tyylinä. Tämä näkyy, kun painetaan F11-näppäintä Tyylit ja muotoilut -ikkunan avaamiseksi, napsautetaan Sivujen tyylit -kuvaketta ja napsautetaan kakkospainikkeella Ensimmäinen sivu -riviä. Valitaan Muuta kohdevalikosta. "Seuraava tyyli" näkyy Järjestelytyökalu-välilehdellä.
 • Pakotettua sivunvaihtoa voidaan käyttää joko ilman sivutyylin vaihdosta tai sen kanssa.

  Jos vain painetaan Ctrl+Enter, sivunvaihtoa käytetään ilman tyylin muutosta.

  Jos valitaan Lisää - Pakotettu vaihto, sivunvaihto voidaan lisätä tyyliä muuttamatta tai muuttaen tahi sivunumeroa muuttaen.

Riippuu asiakirjasta, kumpi on parempi tapa: pakotetut vaihdot sivutyylien välillä tai automaattinen vaihto. Jos tarvitaan etusivu, jossa on erilainen tyyli kuin muilla sivuilla, voidaan käyttää automaattista tapaa:

Erillinen ensimmäisen sivun sivutyyli

 1. Napsauta asiakirjan ensimmäistä sivua.
 2. Valitse Muotoilu - Tyylit ja muotoilu.
 3. Tyylit ja muotoilut -ikkunassa napsautetaan Sivujen tyylit -kuvaketta.
 4. Kaksoisnapsauta "Ensimmäinen sivu" -tyyliä.

Tässä vaiheessa etusivulla on tyylinä "Ensimmäinen tyyli" ja seuraavalla sivulla on automaattisesti "Oletus"-tyyli.

Nyt voidaan esimerkiksi lisätä alatunniste vain "Oletus"-sivutyylille tai lisätä alatunniste molemmille sivutyyleille, mutta käyttäen erilaista sivunumerokentän muotoilua.

Pakotetun sivutyylin muutoksen käyttäminen

 1. Napsauta ensimmäisen kappaleen alussa sillä sivulla, jossa erilaista sivutyyliä tullaan käyttämään.
 2. Valitse Lisää - Pakotettu vaihto. Näkyville tulee Lisää vaihto -valintaikkuna.
 3. Valitse sivutyyli Tyyli-luetteloruudusta. Myös uusi sivunumero on asetettavissa. Hyväksy OK:lla.

Valittua sivutyyliä käytetään käsiteltävästä kappaleesta seuraavaan tyyliä muuttavaan sivunvaihtoon. Tarvittaessa luodaan ensin uusi sivutyyli.

Aiheeseen liittyvää

Sivunumerot alatunnisteisiin

Ylä- ja alatunnisteista

Parillisten ja parittomien sivujen sivutyylit

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu