Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sidetal

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I Writer er sidetal et felt, som du kan indsætte i din tekst.

For at indsætte sidetal

Vælg Indsæt - Felter- Sidetal for at indsætte et sidetal ved markørens aktuelle placering.

Tip.png Hvis du ser teksten "Sidetal" i stedet for tallet, skal du vælge Vis - Feltnavne.

Disse felter vil dog ændre placering, når du tilføjer eller fjerner tekst. Derfor er det er bedst at indsætte feltet sidetal i et sidehoved eller en sidefod, som har den samme position og som gentages på hver side.

Vælg Indsæt - Sidehoved - (navn på sidetypografi) eller Indsæt - Sidefod - (navn på sidetypografi) for at føje et sidehoved eller en sidefod til alle sider med den aktuelle sidetypografi.

Starter med et defineret sidetal

Vi forestiller os at du gerne vil have mere kontrol over dokumentets sidenummerering. Du skriver et tekstdokument som skal begynde med side 12.

 1. Klik i det første afsnit af dit dokument.
 2. Vælg Formater - Afsnit - Tekstforløb.
 3. Under Skift aktiverer du Indsæt. Aktiver Med sidetypografi så du kan angive det nye Sidetal. Klik på OK.
Note.png Det nye sidetal er en attribut til det første afsnit på siden.

Formatering af sidetalstypografi

Du ønsker sidetal som romertal i, ii, iii, iv og så videre.

 1. Dobbeltklik umiddelbart før feltet med sidetallet for at åbne dialogen Rediger felter.
 2. Marker et talformat og klik OK.

Brug af forskellige sidetalstypografier

Du har brug for nogle sider med sidetalstypografien romertal og de resterende sider med en anden typografi.

I Writer gøres det ved brug af forskellige sidetypografier. Den første sidetypografi har en sidefod med et sidetalsfelt formateret som romertal. Den følgende sidetypografi har en sidefod med et sidetalsfelt formaterede med et andet udseende.

Begge sidetypografier skal være adskilt af et sideskift. I Writer kan du have automatiske sideskift og manuelt indsatte sideskift.

 • Et automatisk sideskift fremkommer ved slutningen af en side, når den aktuelle sidetypografi har en anden "næste typografi".

  For exampel har typografien "Første Side" "Standard" som næste typografi. For at se dette, kan du trykke F11 for at åbne vunduet Typografier og Formater, klik på ikonet Typografier, højreklik på indtastningen Første Sige. Vælg Modificér fra kontekstmenuen . På fanebladet Organisér, kan du se "næste typografi".
 • Et manuelt indsat sideskift kan anvendes med eller uden en ændring af sidetypografier.

  Hvis du blot trykker Ctrl+Enter, indsætter du et manuelt sideskift uden ændring af typografier.

  Hvis du vælger Indsæt - Manuelt skift, kan du indsætte et sideskift med eller uden en ændring af typografi eller med en ændring af sidetal.

Det afhænger af dit dokument, hvad der er bedst: enten at bruge manuelt indsatte sideskift mellem sidetypografier eller at bruge automatiske skift. Hvis du bare har brug for en titelside med en anden typografi end de andre sider, kan du bruge den automatiske metode:

Anvend en anden sidetypografi til den første side

 1. Klik ind i den første side af dit dokument.
 2. Vælg Formater - Typografier og formatering.
 3. I vinduet Typografier og formatering, klik på ikonet Sidetypografier.
 4. Dobbeltklik på typografien "Første side".

Nu har din titelside typografien "Første side", og de næste sider har automatisk typografien "Standard".

Nu kan du for eksempel indsætte en sidefod på sidetypografien "Standard" alene eller indsætte sidefødder på begge sidetypografier, men med forskelligt formaterede sidetal.

For at anvende et manuelt indsat skift af sidetypografi

 1. Klik i begyndelsen af det første afsnit på siden, hvor en anden sidetypografi skal anvendes.
 2. Vælg Indsæt - Manuelt skift. Du ser dialogen Indsæt skift.
 3. I rullelisten Typografier skal du markere en sidetypografi. Du kan også angive et nyt sidetal. Klik på OK.

Den valgte sidetypografi vil blive brugt fra det aktuelle afsnit til det næste sideskift med typografi. Du skal muligvis først oprette den nye sidetypografi.

Relaterede emner

Indsættelse af sidetal i sidefødder

Om sidehoveder og -fødder

Skiftende sidetypografier på ulige og lige sider

Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder