Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Números de pàgina

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

En el Writer, un número de pàgina és un camp que podeu introduir en el text.

Per inserir números de pàgina

Trieu Insereix - Camps - Número de pàgina per inserir un número de pàgina a la posició actual del cursor.

Tip.png Si es mostra el text "Número de pàgina" en lloc del número, trieu Visualitza - Nom dels camps.

Aquests camps canviaran de posició quan afegiu o suprimiu text, per la qual cosa és millor inserir el camp de número de pàgina en una capçalera o en un peu que tinguin la mateixa posició i que es repeteixin a cada pàgina.

Trieu Insereix - Capçalera - (nom de l'estil de pàgina) o Insereix - Peu - (nom de l'estil de pàgina) per afegir una capçalera o un peu a totes les pàgines que tinguin l'estil de pàgina actual.

Per iniciar en un número de pàgina determinat

Si voleu més control sobre els números de pàgina (per exemple, si heu creat un document de text que ha de començar per la pàgina 12), realitzeu les accions següents:

 1. Feu clic al primer paràgraf del document.
 2. Trieu Format - Paràgraf - Flux del text.
 3. Habiliteu Insereix a l'àrea Salts. Habiliteu Amb estil de pàgina per poder definir el nou Número de pàgina. Feu clic a D'acord.
Note.png El nou número de pàgina és un atribut del primer paràgraf de la pàgina.

Per formatar l'estil dels números de pàgina

Si voleu aplicar numeració romana del tipus i, ii, iii, iv, etc., realitzeu les accions següents:

 1. Feu doble clic just abans del camp del número de pàgina. Visualitzareu el diàleg Edita els camps.
 2. Seleccioneu un format de número i feu clic a D'acord.

Utilització d'estils de números de pàgina diferents

Pot ser que necessiteu que algunes de les pàgines tinguin aplicat l'estil de numeració romana, mentre que per a la resta de pàgines s'apliqui un altre estil.

Per fer-ho, haureu d'aplicar estils de pàgina diferents en el document del Writer. Així, el primer estil de pàgina inclourà un peu amb un camp de número de pàgina formatat per mostrar xifres romanes, mentre que l'estil de pàgina següent inclourà un peu amb un camp de número de pàgina formatat amb un altre estil.

Els dos estils de pàgina han d'estar separats per un salt de pàgina. En el Writer, podeu inserir salts de pàgina automàtics i salts de pàgina manuals.

 • Apareixerà un salt de pàgina automàtic al final d'una pàgina quan l'estil de pàgina tingui un "estil següent" diferent.

  Per exemple, l'estil de pàgina "Primera pàgina" té "Per defecte" com a estil següent. Per visualitzar els estils següents, premeu F11 per obrir la finestra Estils i formatació, feu clic a la icona Estils de pàgina i feu doble clic a l'entrada Primera pàgina. Trieu Modifica del menú contextual. Podreu visualitzar l'"estil següent" a la pestanya Organitzador.
 • Podeu aplicar un salt de pàgina inserit manualment amb un canvi d'estil de pàgina o sense.

  Si premeu Ctrl+Retorn aplicareu un salt de pàgina sense canvi d'estils.

  Si trieu Insereix - Salt manual, podreu inserir un salt de pàgina que inclogui o no un canvi d'estil o de número de pàgina.

Dependrà del mètode més adequat per al document: utilitzar un salt de pàgina inserit manualment entre estils de pàgina, o bé utilitzar un canvi automàtic. Si només necessiteu tenir una pàgina de títol amb un estil diferent del de la resta de pàgines, podeu utilitzar el mètode automàtic:

Per aplicar un estil de pàgina diferent a la primera pàgina

 1. Feu clic a la primera pàgina del document.
 2. Trieu Format - Estils i formatació.
 3. Feu clic a la icona Estils de pàgina de la finestra Estils i formatació.
 4. Feu doble clic a l'estil "Primera pàgina".

Ara la pàgina de títol té aplicat l'estil "Primera pàgina", mentre que a les pàgines següents s'aplicarà l'estil "Per defecte" automàticament.

Ara podreu inserir, per exemple, un peu només per a l'estil de pàgina "Per defecte", o bé inserir peus per a tots dos estils de pàgina, però amb camps de número de pàgina d'estils diferents.

Per aplicar un canvi d'estil de pàgina inserit manualment

 1. Feu clic a l'inici del primer paràgraf de la pàgina on s'aplicarà un estil de pàgina diferent.
 2. Trieu Insereix - Salt manual. S'obrirà el diàleg Insereix un salt.
 3. Seleccioneu un estil de pàgina en el quadre de llista Estil, on també podeu indicar un nou número de pàgina. Feu clic a D'acord.

S'utilitzarà l'estil de pàgina seleccionat a partir del paràgraf actual i fins al següent salt de pàgina amb estil. Pot ser que abans hàgiu de crear l'estil de pàgina nou.

Temes relacionats

Inserció de números de pàgina en els peus

Quant a les capçaleres i els peus

Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Formatació de capçaleres i peus