Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Номериране на страници

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

В Writer номерът на страница е поле, което можете да вмъкнете в текста.

За да вмъкнете номера на страници

Изберете Вмъкване - Полета - Номер на страница, за д авмъкнете номер на страница в текущата позиция на курсора.

Tip.png Ако виждате текста "Номер на страница" вместо самия номер, изберете Изглед - Имена на полета.

Тези полета обаче ще сменят позициите си, когато добавяте или премахвате текст. Затова е най-добре да вмъкнете полето за номер на страница в колонтитул. Той стои на една и съща позиция и се повтаря на всяка страница.

Изберете Вмъкване - Горен колонтитул - (име на стил за страници) или Вмъкване - Долен колонтитул - (име на стил за страници), за да добавите колонтитул във всички страници с избрания стил.

За да започнете определен номер на страница

Да кажем, че ви е нужен допълнителен контрол върху номерата на страници. Нека например пишете текстов документ, започващ от страница с номер 12.

 1. Щракнете в първия абзац на документа
 2. Изберете Форматиране - Абзац - Изливане на текст.
 3. В областта Знаци за прекъсване отметнете Вмъкване. Отметнете Със стил на страница, за да можете да въведете нов № на страница. Щракнете върху OK.
Note.png Номерът на новата страница е атрибут на първия абзац от страницата.

За да форамтирате стила на номерата на страниците

Да приемем, че желаете римски номера на страници – i, ii, iii, iv и т.н.

 1. Щракнете двукратно точно преди полето за номер на страница. Ще видите диалоговия прозорец Редактиране на полета.
 2. Изберете формат на номерата и щракнете върху OK.

Използване на различни видове номера на страниците

Може да желаете няколко страници с римска номерация, последвани от страници с друг вид номера.

В Writer за тази цел са ви нужни различни стилове за страници. Първият стил за страници ще съдържа долен колонтитул с поле за номер на страница, форматирано като римско число. Следващият стил ще съдържа долен колонтитул с поле за номер на страница, форматирано по друг начин.

Двата стила за страници трябва да бъдат разделени със знак за нова страница. В Writer има автоматични и ръчно вмъкнати знаци за нова страница.

 • Автоматичният разделител на страници се появява в края на страница, когато в стила й е зададен различен "следващ стил".

  Например в стила за страници „Първа страница“ като следващ стил е зададен „По подразбиране“. За да видите това, натиснете F11, за да отворите прозореца Стилове и формати, щракнете върху иконата Стилове за страници и щракнете с десния бутон върху елемента Първа страница. Изберете Промяна от контекстното меню. В раздела Организатор ще видите поле „следващ стил“.
 • Ръчно вмъкнатият разделител на страници може да бъде приложен със или без смяна на стила на страниците.

  Ако просто натиснете Ctrl+Enter, ще вмъкнете знак за нова страница без смяна на стила.

  Ако изберете Вмъкване - Ръчен разделител, можете да вмъкнете разделител на страници със или без смяна на стила или номера на страница.

От документа зависи кое е по-добре – да се вмъкне ръчен разделител между различни стилове на страници или да се използва автоматичната смяна. Ако желаете само една титулна страница с различен стил от останалите, можете да приложите автоматичния метод:

За да приложите различен стил за страници върху първата страница

 1. Щракнете в първата страница от документа.
 2. Изберете Форматиране - Стилове и формати.
 3. В прозореца Стилове и формати щракнете върху иконата Стилове за страници.
 4. Щракнете двукратно върху стила "Първа страница".

Сега титулната страница е със стил "Първа страница", а следващите страници автоматично ще имат стил "По подразбиране".

Сега можете например да вмъкнете долен колонтитул само в стила за страници "По подразбиране" или да вмъкнете долни колонтитули и в двата стила за страници, но с различно форматирани полета за номер на страница.

За да приложите ръчно вмъкната смяна на стила на страниците

 1. Щракнете в началото на първия абзац от страницата, върху която ще бъде приложен различен стил за страници.
 2. Изберете Вмъкване - Ръчен разделител. Ще видите диалоговия прозорец Вмъкване на разделител.
 3. Изберете стил за страници от списъка Стил. Можете да зададете и нов номер на страница. Щракнете върху OK.

Избраният стил за страници ще бъде използван от текущия абзац до следващия разделител на страници със зададен стил. Може да се наложи първо да създадете нов стил за страници.

Теми, свързани с показаната

Вмъкване номера на страници в долни колонтитули

Горни и долни колонтитули

Редуване на стиловете в леви и десни страници

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули