Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Innan du kan infoga kapitelinformation i ett sidhuvud eller en sidfot måste du första ange kapitelnumreringsalternativ för styckeformatmallen som du vill använda för kapitelrubrikerna.

Så här skapar du en styckeformatmall för kapitelrubriker

 1. Välj Verktyg - Kapitelnumrering.
 2. I rutan Styckeformatmall markerar du den styckeformatmall som du vill använda för kapitelrubriker, t.ex. "Överskrift 1".
 3. Markera numreringsformatmallen för kapitelrubrikerna i rutan Nummer , t.ex. "1,2,3...".
 4. Skriv "Kapitel" följt av ett blanksteg i rutan framför .
 5. Skriv ett blanksteg i rutan bakom .
 6. Klicka på OK.

Så här infogar du kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Använd styckeformatmallen som du definierat för kapitelrubriker för kapitelrubrikerna i dokumentet.
 2. Välj Infoga - Sidhuvud eller Infoga - Sidfot och markera sedan sidformatmallen för den aktuella sidan på undermenyn.
 3. Placera markören i sidhuvudet genom att klicka en gång med musen.
 4. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka på fliken Dokument.
 1. Klicka på "Kapitel" i listan Fälttyp och "Kapitelnummer och namn" i listan Format .
 2. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

I sidhuvudet på varje sida som den aktuella sidformatmallen används för visas kapitelnamn och kapitelnummer.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Formatera sidhuvuden och sidfötter