Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Przed wstawieniem informacji do główki lub stopki należy ustawić opcje numerowania konspektów w stylu akapitu stosowanym do tytułów rozdziałów.

Tworzenie stylu akapitu dla tytułów rozdziałów

 1. Wybierz Narzędzia - Numeracja konspektu.
 2. W polu Styl wybierz styl, który ma być zastosowany do tytułów rozdziałów, na przykład "Nagłówek 1".
 3. Wybierz styl numerowania tytułów rozdziałów w polu Numer, na przykład "1,2,3...".
 4. W polu Przed wprowadź słowo "Rozdział", dopisując na końcu spację.
 5. W polu Po wprowadź spację.
 6. Kliknij OK.

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

 1. Zdefiniowany dla tytułów rozdziałów styl akapitu zastosuj do nagłówków rozdziałów w dokumencie.
 2. Wybierz polecenie Wstaw - Główka lub Wstaw - Stopka, a następnie wybierz z podmenu styl dla bieżącej strony.
 3. Kliknij obszar główki lub stopki.
 4. Wybierz polecenie Wstaw - Pola - Inne a następnie kliknij kartę Dokument.
 1. Na liście Typ kliknij opcję "Rozdział", a na liście Format kliknij opcję "Numer i nazwa rozdziału".
 2. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

W główce każdej strony o bieżącym stylu automatycznie pojawi się nazwa i numer rozdziału.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Definiowanie innych główek i stopek

Formatowanie główek i stopek