Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Før du kan sette inn kapittelinformasjon i en topp- eller bunntekst, må du velge disposisjonsnummerering for avsnittsstilen du vil bruke kapitteltitler på.

For å lage en avsnittsstil for kapitteltitler

 1. Velg Verktøy → Disposisjonsnummerering.
 2. I boksen Stil , velg avsnittsstilen du vil bruke på kapitteltitler, for eksempel, «Overskrift 1».
 3. Velg nummereringsstil for kapitteltitlene i boksen Tall, for eksempel, «1, 2, 3, …».
 4. Skriv «Kapittel» og deretter en mellomrom i boksen Før .
 5. Skriv inn et mellomrom i boksenEtter .
 6. Trykk på OK.

For å sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

 1. Bruk samme avsnittsstil som du laget kapitteltitler for i kapitteloverskriftene i dokumentet.
 2. Velg Sett inn → Topptekst eller Sett inn → Bunntekst, og velg sidestilen på den gjeldende siden fra undermenyen.
 3. Klikk i toppteksten eller bunnteksten.
 4. Velg Sett inn → Felter → Andre og trykk på fanen Dokument.
 1. Trykk på «Kapittel« i Typelista og «Kapittelnummer og -navn» i Formatlista.
 2. Trykk på Sett inn og Lukk.

Kapittelnavnene og -numrene blir nå automatisk vist på alle sider som bruker den gjeldende sidestilen.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Lage ulike topp- og bunntekster

Formatere topp- og bunntekster