Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Před vložením informací o kapitole do záhlaví nebo zápatí je nutné nejdříve nastavit volby číslování osnovy pro styl odstavce, který chcete použít pro nadpisy kapitoly.

Vytvoření stylu odstavce pro názvy kapitol

 1. Zvolte Nástroje - Číslování osnovy.
 2. V seznamu Styl odstavce vyberte styl odstavce, který chcete použít pro názvy kapitol, například "Nadpis 1".
 3. Vyberte styl číslování pro názvy kapitol v poli Číslo, například "1,2,3...".
 4. Do pole Před napište "Kapitola" a za textem udělejte mezeru.
 5. Zadejte mezeru do pole Za.
 6. Klepněte na OK.

Vložení názvu kapitoly a čísla do záhlaví nebo zápatí

 1. Na nadpisy kapitol ve vašem dokumentu použijte styl odstavce, který jste definovali pro nadpisy kapitol.
 2. Zvolte Vložit - Záhlaví nebo Vložit - Zápatí a potom vyberte pro aktuální stranu styl stránky z podnabídky.
 3. Klepněte do záhlaví nebo zápatí.
 4. Zvolte Vložit - Pole - Jiné a klepněte na záložku Dokument.
 1. Klepněte na "Kapitola" v seznamu Typ a "Číslo a název kapitoly" v seznamu Formát .
 2. Klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Zavřít.

Záhlaví na každé stránce, která používá současný styl stránky, bude automaticky zobrazovat číslo a název kapitoly.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Definování různých záhlaví a zápatí

Formátování záhlaví a zápatí