Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Преди да можете да вмъкнете информация за глава в колонтитул, трябва да зададете настройките на йерархичното номериране за абзацния стил, който ползвате за заглавията на главите.

За да създадете абзацен стил за заглавия на глави

 1. Изберете Инструменти - Номериране с подточки.
 2. В полето Стил изберете абзацния стил, който желаете да ползвате за заглавия на глави, например "Заглавие 1".
 3. Изберете вида на номерирането на главите в полето Номер, например "1,2,3...".
 4. Въведете "Глава", последвано от интервал, в полето Преди.
 5. Въведете интервал в полето След.
 6. Натиснете бутона OK.

За да вмъкнете име и номер на глава в колонтитул

 1. Приложете върху заглавията на глави в документа абзацния стил, който сте дефинирали за целта.
 2. Изберете Вмъкване - горен колонтитул или Вмъкване - Долен колонтитул, след което изберете стила на текущата страница от подменюто.
 3. Щракнете в горния или долен колонтитул.
 4. Изберете Вмъкване - Полета - Друго и отворете раздела Документ.
 1. Щракнете върху "Глава" в списъка Тип и върху "Заглавие и номер на глава" в списъка Формат.
 2. Натиснете бутона Вмъкване, после натиснете Затваряне.

В колонтитулите на всички страници, ползващи текущия стил за страници, ще се покажат имената и номерата на съответните глави.

Теми, свързани с показаната

Горни и долни колонтитули

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Дефиниране на различни колонтитули

Форматиране на колонтитули