Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Infoga sidnummer i sidfötter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan enkelt infoga ett sidnummerfält i en sidfot i ett dokument. Du kan också lägga till en sidräkning i sidfoten, exempelvis i formatet "Sida 9 av 12"

Så här infogar du sidnummer

  1. Välj Infoga - Sidfot och markera den sidformatmall som du vill lägga till sidfoten i.
  2. Välj Infoga - Fältkommando - Sidnummer.

Om du vill kan du justera fältet Sidnummer som text.

Så här lägger du till sidantal

  1. Klicka framför fältet Sidnummer och skriv Sida följt av ett blanksteg. Klicka efter fältet, skriv ett blanksteg, skriv av och ännu ett blanksteg.
  2. Välj Infoga - Fältkommando - Sidantal.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Använd olika sidformatmallar på udda och jämna sidor

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter