Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Wstawianie numeru strony do stopki

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Do stopki dokumentu można w łatwy sposób wstawiać numer następnej strony. Można także dodać do niej licznik stron, np. "Strona 9 z 12"

Wstawianie numeru strony

  1. Wybierz Wstaw - Stopka, a następnie zaznacz styl strony, dla którego ma zostać dodana stopka.
  2. Wybierz Wstaw - Pola - Numer strony.

W razie potrzeby wyrównaj pole zawierające numer strony.

Dodatkowe wstawianie liczby stron

  1. Kliknij miejsce przed polem zawierającym numer strony, wpisz słowo Strona i naciśnij spację. Kliknij miejsce za polem, wprowadź spację, wpisz słowo z i dodaj kolejną spację.
  2. Wybierz Wstaw - Pola - Liczba stron.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Zmienne style stron parzystych i nieparzystych

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek