Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sette inn sidetall i bunntekster

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan lett sette inn et sidetallsfelt i bunteksten i dokumentet. Du kan også legge til sidetelling til bunnteksten, for eksempel som «Side 9 av 12»

For å sette inn sidetall

  1. Velg Sett inn → Bunntekst og velg sidestilen som denne skal legges til.
  2. Velg Sett inn → Felt → Sidetall.

Sidetallsfeltet kan justeres på samme måte som tekst.

For å legge til enda en sidetelling

  1. Trykk foran sidetallfeltet og skriv Side . Trykk etter feltet, lag et mellomrom og skriv av.
  2. Velg Sett inn → Felter → Sidetall.

Lignende emner

Om topp- og bunntekster

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster