Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sivunumerot alatunnisteisiin

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Asiakirjan alatunnisteeseen on helposti lisättävissä sivunumerokenttä. Myös sivumäärä voidaan lisätä alatunnisteeseen, esimerkiksi muodossa "Sivu 9 / 12":

Sivunumeroiden lisääminen

  1. Valitse Lisää - Alatunniste ja valitse alatunnisteeseen lisättävä sivutyyli.
  2. Valitse Lisää - Kentät - Sivunumero.

Tarvittaessa voidaan sivunumerokenttä tasata tekstin tapaan.

Sivujen laskennan lisääminen vapaavalintaisesti

  1. Napsauta sivunumerokentän edessä ja kirjoita Sivu, napsauta kentän jälkeen ja kirjoita / .
  2. Valitse Lisää - Kentät - Sivumäärä.

Aiheeseen liittyvää

Ylä- ja alatunnisteista

Parillisten ja parittomien sivujen sivutyylit

Käsiteltävään sivuun perustuvan sivutyylin luominen

Luvun nimi ja numero ylä- tai alatunnisteeseen

Ylä- ja alatunnisteiden muotoilu