Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Indsættelse af sidetal i sidefødder

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan let indsæt et sidetal felt i sidefoden i dit dokument. Du kan også tilføje et sideantal til sidefoden, for eksempel "Side 9 af 12"

For at indsætte et sidetal

  1. Vælg Indsæt - Sidefod og vælg den sidetypografi, som du vil føje sidefoden til.
  2. Vælg Indsæt - Felter - Sidetal.

Hvis du vil, kan du justeres feltet med sidetal ligesom almindelig tekst.

For at tilføje sideantal

  1. Klik foran sidetalsfeltet og skriv Side, klik efter feltet, tast mellemrum og skriv så af, og tast så endnu et mellemrum.
  2. Vælg Indsæt - Felter - Sideantal.

Relaterede emner

Om sidehoveder og -fødder

Skiftende sidetypografier på ulige og lige sider

Oprettelse af en sidetypografi baseret på den aktuelle side

Indsættelse af et kapitelnavn og -værdi i et sidehoved eller en sidefod

Formatering af sidehoveder eller sidefødder