Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vkládání čísel stránek do zápatí

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Pole Číslo stránky lze snadno vložit do zápatí dokumentu. Lze také přidat pole Počet stránek, například v podobě "Strana 9 z 12".

Vložení čísla stránky

  1. Zvolte Vložit - Zápatí a vyberte styl stránky, který si přejete k zápatí přiřadit.
  2. Zvolte Vložit - Pole - Číslo stránky.

Chcete-li, můžete pole s číslem stránky zarovnat, a to stejně jako text.

Doplnění celkového počtu stránek

  1. Klepněte před pole s číslem stránky, napište Stránka a napište mezeru; klepněte za toto pole, napište mezeru, předložku z a další mezeru.
  2. Zvolte Vložit - Pole - Počet stránek.

Související témata

O záhlaví a zápatí

Střídání stylů stránek na lichých a sudých stránkách

Vytvoření stylu stránky založeného na aktuální stránce

Vložení názvu a čísla kapitoly do záhlaví nebo zápatí

Formátování záhlaví a zápatí