Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Inserció de números de pàgina en els peus

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Podeu inserir fàcilment un camp de número de pàgina al peu del document. També podeu afegir un recompte de pàgines al peu, per exemple, en el format "Pàgina 9 de 12"

Per inserir un número de pàgina

  1. Trieu Insereix - Peu i seleccioneu l'estil de pàgina al qual vulgueu afegir el peu.
  2. Trieu Insereix - Camps - Número de pàgina.

Si ho voleu, podeu alinear el camp de número de pàgina de la mateixa manera que el text.

Per afegir un recompte de pàgines

  1. Feu clic davant del camp de número de pàgina, escriviu Pàgina i introduïu un espai; feu clic després del camp, introduïu un espai, escriviu de i introduïu un altre espai.
  2. Trieu Insereix - Camps - Recompte de pàgines.

Temes relacionats

Quant a les capçaleres i els peus

Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Creació d'un estil de pàgina basat en la pàgina actual

Inserció del nom i del número de capítol en una capçalera o en un peu

Formatació de capçaleres i peus