Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Вмъкване номера на страници в долни колонтитули

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Можете лесно да вмъкнете в долния колонтитул на вашия документ поле за номер на страница . Също така можете да добавите и броя на страниците, например от вида „Страница 9 от 12“

За да вмъкнете номера на страници

  1. Изберете Вмъкване - Долен колонтитул и изберете стила за страници, към който желаете да добавите долния колонтитул.
  2. Изберете Вмъкване - Полета - Номер на страница

Ако желаете, можете да подравните полето за номер на страница по същия начин, както подравнявате текст.

За да добавите дъпълнително броя на страниците

  1. Щракнете пред полето за номер на страница и въведете Страница, щракнете след полето и въведете интервал и от.
  2. Изберете Вмъкване - Полета - Брой на страници

Теми, свързани с показаната

Горни и долни колонтитули

Редуване на стиловете в леви и десни страници

Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Вмъкване на име и номер на глава в колонтитул

Форматиране на колонтитули