Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Elle Sonlandırma Ekle

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Mevcut imleç konumunda bir satır sonu, bir sütun sonu veya sayfa sonu ekle.

Ekle - Elle Sonlandır seçeneğini seçin

Tür

Eklemek istediğiniz sonlandırma türünü seçin.

Satır Sonu

Mevcut satırı sonlandırır ve metin kalıbını yeni bir paragraf oluşturmadan sonraki satıra imlecin sağına taşır.

Tip.png Ayrıca Shift+Enter 'a basarak satır sonu ekleyebilirsiniz.

Sütun Sonu

Elle sütun sonlandırma ekler (çoklu sütun düzeninde), ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sütunun başlangıcına taşır. Bir elle sütun sonlandırma yeni sütunun üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

Sayfa Sonu

Elle sayfa sonlandırma ekler ve metin kalıbını imlecin sağına sonraki sayfanın başlangıcına taşır.Eklenmiş sayfa sonlandırma yeni sayfanın üstünde yazılmayan bir sınır tarafından gösterilir.

Tip.png Ctrl+Enter tuşlarına basarak da bir sayfa sonlandırması ekleyebilirsiniz. Ancak eğer sonraki bir sayfaya farklı bir Sayfa Biçemi atamak istiyorsanız elle sayfa sonlandırması eklemek istiyorsanız menü komutunu kullanmalısınız.

Biçem

Elle sayfa sonlandırmayı takip eden sayfa için sayfa biçemi seçin.

Sayfa numarası değiştir

Elle sayfa sonlandırmasını takip eden sayfaya belirlediğiniz sayfa numarasını atar. Bu seçenek sadece elle sonlandırmayı takip eden sayfaya farklı bir sayfa biçemi atanmışsa ekin olur.

Sayfa numarası

Elle sayfa sonlandırmayı takip eden sayfa için yeni sayfa numarası girin.

Note.png Elle sonlandırmayı görüntülemek için Görünüm - Yazılmayan Karakterleri seçin.

İlgili Konular

Sayfa Sonu Eklemek ve Silmek