Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Infoga manuell brytning

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Infogar en manuell radbrytning, kolumnbrytning eller sidbrytning vid den position där markören står.

Menyn Infoga - Manuell brytning...

Typ

Välj den typ av brytning som du ska infoga.

Radbrytning

Avslutar den aktuella raden och flyttar texten till höger om markören till nästa rad, utan att skapa ett nytt stycke.

Tip.png Du kan också infoga en radbrytning genom att trycka på Skift+Retur.

Kolumnbrytning

Infogar en manuell kolumnbrytning (om det finns flera kolumner) och flyttar texten till höger om markören till början av nästa kolumn. En manuell kolumnbrytning visas med en kantlinje högst upp i den nya kolumnen. Kantlinjen syns inte när du skriver ut dokumentet.

Sidbrytning

Infogar en manuell sidbrytning och flyttar texten till höger om markören till början av nästa sida. En manuell sidbrytning visas med en kantlinje högst upp på den nya sidan. Kantlinjen syns inte när du skriver ut dokumentet.

Tip.png Du kan också infoga en sidbrytning genom att trycka på Ctrl+Retur. Om du vill använda en annan sidformatmall på nästa sida måste du däremot använda menykommandot för att infoga den manuella sidbrytningen.

Formatmall

Välj den formatmall som ska användas av sidan efter den manuella sidbrytningen.

Ändra sidnummer

Anger sidnummer för den sida som följer efter den manuella sidbrytningen. Alternativet är bara tillgängligt om du använder en annan sidformatmall på den sida som följer efter den manuella sidbrytningen.

Sidnummer

Ange sidnummer för den sida som följer efter den manuella sidbrytningen.

Note.png Om du vill visa manuella brytningar väljer du Visa - Kontrolltecken.

Närliggande ämnen

Infoga och radera sidbrytning