Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vstavi ročni prelom

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Vstavi ročni prelom vrstice, prelom stolpca ali prelom strani na trenutnem položaju kazalke.

Izberite Vstavi - Ročni prelom

Vrsta

Izberite vrsto preloma, ki ga želite vstaviti.

Prelom vrstice

Konča trenutno vrstico in premakne besedilo desno od kazalke v naslednjo vrsto, ne da bi ustvaril novega odstavka.

Tip.png Prelom vrstice lahko vstavite tudi s pritiskom na tipki dvigalka+vnašalka.

Prelom stolpca

Vstavi ročni prelom stolpca (v večkratnih postavitvah stolpcev) in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednjega stolpca. Ročni prelom stolpca je označen kot nenatisljiv rob na vrhu novega stolpca.

Prelom strani

Vstavi ročni prelom strani in premakne besedilo desno od kazalke na začetek naslednje strani. Vstavljen prelom strani je označen kot nenatisljiv rob na vrhu nove strani.

Tip.png Prelom strani lahko vstavite tudi s pritiskom na tipke krmilka+vnašalka. Če pa želite naslednji strani dodeliti drugačen slog strani, morate uporabiti menijski ukaz, da ročno vstavite prelom strani.

Slog

Izberite slog strani za stran, ki sledi po ročnemu prelomu strani.

Spremeni številko strani

Številko strani, ki jo določite, dodeli tisti strani, ki sledi za ročnim prelomom strani. Ta možnost je na voljo, če strani, ki sledi za ročnim prelomom, dodelite drugačen slog strani.

Številka strani

Vstavite novo številko strani, ki sledi za ročnim prelomom strani.

Note.png Za prikaz ročnih prelomov izberite Pogled - Nenatisljivi znaki.

Podobne teme

Vstavljanje in brisanje prelomov strani