Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Wstaw ręczny podział

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Wybierz Wstaw - Ręczny podział

Typ

Określa typ podziału, która zostanie wstawiona.

Podział wiersza

Kończy bieżący wiersz i przenosi tekst z prawej strony kursora do następnego wiersza, nie tworząc nowego akapitu.

Tip.png Podział wiersza można także wstawić, naciskając kombinację klawiszy Shift + Enter.

Podział kolumny

Wstawia ręczny podział kolumny (w układzie wielokolumnowym) i przenosi tekst znajdujący się po prawej stronie kursora do nowej kolumny. Ręczny podział kolumny jest oznaczony krawędzią niedrukowalną znajdującą się w górnej części nowej kolumny.

Podział strony

Wstawia ręczny podział strony i przenosi tekst znajdujący się po prawej stronie kursora na początek nowej strony. Ręczny podział strony oznaczony jest krawędzią niedrukowalną na górze nowej strony.

Tip.png Podział strony można także wstawić, naciskając kombinację klawiszy Ctrl + Enter. Aby móc przypisać następnej stronie inny styl strony, należy jednak wstawić ręczny podział strony za pomocą odpowiedniego polecenia menu.

Styl

Wybierz styl strony dla strony rozpoczynającej się po ręcznym podziale strony.

Zmień numer strony

Przypisuje wybrany numer stronie, która została utworzona przez ręczny podział strony. Ta opcja jest dostępna jedynie, gdy stronie utworzonej przez ręczny podział przypisano inny styl strony.

Numer strony

Podaj numer strony rozpoczynającej się po ręcznym podziale strony.

Note.png Aby wyświetlać ręczne podziały, należy wybrać Widok - Znaki niedrukowalne.

Tematy pokrewne

Wstawianie i usuwanie podziałów strony