Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sette inn manuelt skift

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

Velg Sett inn → Manuelt skift

Type

Velg hvilken type skift du vil sette inn.

Linjeskift

Avslutter den gjeldende linja og flytter teksten som står til høyre for skrivemerket, til neste linje uten å lage et nytt avsnitt.

Tip.png Du kan også sette inn et linjeskift ved å trykke Shift + Enter.

Spalteskift

Setter inn et manuelt spalteskift (i et oppsett med flere spalter) og flytter teksten som står til høyre for skrivemerket, til toppen av neste spalte. Et manuelt spalteskift vises som en strek ovenfor den nye spalta. Streken skrives ikke ut.

Sideskift

Setter inn et manuelt sideskift. Teksten som står til høyre for skrivemerket, flyttes til toppen av neste side. Sideskiftet vises som en strek øverst på den nye siden (streken skrives ikke ut).

Tip.png Du kan også sette inn et sideskift ved å trykkeCtrl+ Enter. Vær oppmerksom på at du må bruke menyen til å sette inn det manuelle sideskiftet hvis du vil bruke en annen sidestil på den neste siden.

Stil

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Endre sidetall

Gir siden som kommer etter det manuelle sideskiftet, et bestemt sidetall. Dette er bare mulig hvis du bruker en annen sidestil på siden som kommer etter det manuelle sideskiftet.

Sidetall

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Note.png Du kan vise manuelle skift ved å velge Vis → Kontrolltegn (som ikke skrives ut).

Lignende emner

Sette inn og slette sideskift