Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Lisää pakotettu vaihto

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Lisätään pakotettu rivin-, palstan tai sivunvaihto kohdistimen kohdalle.

Valitse Lisää - Pakotettu vaihto

Tyyppi

Valitaan lisättävän vaihdon tyyppi.

Rivinvaihto

Päätetään käsiteltävä rivi ja siirretään kohdistimesta oikealle oleva teksti seuraavalle riville luomatta uutta kappaletta.

Tip.png Rivinvaihto voidaan lisätä myös painamalla Vaihto+Enter.

Palstan vaihto

Lisätään pakotettu palstan vaihto (monipalstaisessa taitossa) ja siirretään kohdistimesta oikealle oleva teksti seuraavan palstan alkuun. Pakotettu palstan vaihto ilmaistaan tulostumattomana reunana uuden palstan yläosassa.

Sivunvaihto

Lisätään pakotettu sivunvaihto ja siirretään kohdistimesta oikealle oleva teksti seuraavan sivun alkuun. Pakotettu sivunvaihto ilmaistaan tulostumattomana reunana uuden sivun yläosassa.

Tip.png Sivunvaihto voidaan lisätä myös painamalla Ctrl+Enter. Jos kuitenkin halutaan määrätä seuraavalle sivulle erilainen sivutyyli, pakotettu vaihto tulee lisätä valikkokomennolla.

Tyyli

Valitaan sivutyyli pakotettua sivunvaihtoa seuraavalle sivulle.

Muuta sivunumero

Määrätään sivunumero, joka tulee pakotettua vaihtoa seuraavalle sivulle. Tämä vaihtoehto on saatavilla vain, jos pakotettua vaihtoa seuraavalle sivulle määritetään erilainen sivutyyli.

Sivunumero

Annetaan pakotettua vaihtoa seuraavan sivun uusi sivunumero.

Note.png Pakotettujen vaihtojen tarkastelemiseksi valitaan Näytä - Tulostumattomat merkit.

Aiheeseen liittyvää

Sivunvaihtojen lisääminen ja poistaminen