Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Indsæt manuelt skift

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Indsætter et manuelt linjeskift, spalteskift eller et sideskift ved markørens aktuelle placering.

Vælg Indsæt - Manuelt skift

Type

Vælg typen af skift, som du vil indsætte.

Linjeskift

Afslutter den aktuelle linje og flytter teksten til højre for markøren til den næste linje uden at oprette et nyt afsnit.

Tip.png Du kan også indsætte et linjeskift ved at trykke Skift+Enter.

Spalteskift

Indsætter et manuelt spalteskift (i flerspaltelayout), og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af næste spalte. Et manuelt spalteskift vises med en symbolsk kant øverst på den nye spalte.

Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af næste side. Det indsatte sideskift vises med linje af kontroltegn øverst på den nye side.

Tip.png Du kan også indsætte et sideskift ved at trykkeCtrl+Enter. Hvis du vil tildele en anden sidetypografi til den følgende side, skal du dog bruge menukommandoen for at indsætte det manuelle sideskift.

Typografi

Vælg sidetypografi for siden efter det manuelle sideskift.

Modificer sidetal

Bruger det sidetal, som du angiver, til siden efter det manuelle sideskift. Denne indstilling kan kun bruges, hvis du bruger en anden sidetypografi til siden efter det manuelt sideskift.

Sidetal

Indtast nyt sidetal for siden efter det manuelle sideskift.

Note.png For at vise manuelle skift, vælg Vis - Kontroltegn.

Relaterede emner

Indsættelse og sletning af sideskift