Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Vložit zalomení stránky

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Vloží ruční zalomení řádku, zalomení sloupce nebo zalomení stránky na současnou pozici kurzoru.

Zvolte Vložit - Ruční zalomení

Typ

Zvolte typ zalomení, které chcete vložit.

Zalomení řádku

Ukončí aktuální řádek a text vpravo od kurzoru přesune na další řádek bez vytvoření nového odstavce.

Tip.png Vložit zalomení řádku můžete také stisknutím Shift+Enter.

Zalomení sloupce

Vloží ruční zalomení sloupce (ve vícesloupcovém režimu) a přesune text nacházející se vpravo od kurzoru na začátek dalšího sloupce. Ruční zalomení sloupce je znázorněno horním netisknutelným ohraničením nového sloupce.

Zalomení stránky

Vloží ruční zalomení stránky a přesune text vpravo od kurzoru na začátek nové stránky. Vložené zalomení stránky je naznačeno netisknutelným ohraničením horního okraje textu nové stránky.

Tip.png Zalomení stránky můžete také vložit stisknutím Ctrl+Enter. Pokud ovšem chcete přiřadit následující stránce jiný styl stránky, musíte pro vložení ručního zalomení stránky použít příkaz nabídky.

Styl

Vyberte styl pro stránku, která následuje po ručním zalomení stránky.

Změnit číslo stránky

Přiřadí vámi zadané číslo stránky stránce následující po ručním zalomení stránky. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud stránce následující po ručním zalomení stránky přiřadíte jiný styl stránky.

Číslo stránky

Zadejte nové číslo stránky pro stránku, která následuje po ručním zalomení stránky.

Note.png Pro zobrazení zalomení stránky zvolte Zobrazit - Řídící znaky.

Související témata

Vkládání a odebírání zalomení stránky