Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Insereix un salt manual

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Insereix un salt de línia, de columna o de pàgina manual en la posició actual del cursor.

Trieu Insereix - Salt manual

Tipus

Seleccioneu el tipus de salt que voleu inserir.

Salt de línia

Finalitza la línia actual i mou el text situat a la dreta del cursor a la línia següent, sense crear un paràgraf nou.

Tip.png També podeu inserir un salt de línia prement Maj+Retorn.

Salt de columna

Insereix un salt de columna manual (en un format de múltiples columnes), i mou el text situat a la dreta del cursor al començament de la columna següent. Un salt de columna manual s'assenyala amb una vora no imprimible a la part superior de la nova columna.

Salt de pàgina

Insereix un salt de pàgina manual i mou el text de la dreta del cursor al començament de la pàgina següent. El salt de pàgina inserit s'assenyala a la part superior de la pàgina nova amb una vora no imprimible.

Tip.png També podeu inserir una salt de pàgina prement Ctrl+Retorn. Tanmateix, si voleu assignar un estil de pàgina diferent a la pàgina següent, heu d'utilitzar l'ordre del menú per inserir un salt de pàgina manual.

Estil

Seleccioneu l'estil de pàgina per a la pàgina que segueix un salt manual de pàgina.

Canvia el número de la pàgina

Assigna el número de pàgina que especifiqueu a la pàgina posterior al salt de pàgina manual. Aquesta opció només està disponible si assigneu un estil de pàgina diferent a la pàgina posterior al salt de pàgina manual.

Número de pàgina

Introduïu el número de pàgina nou per a la pàgina posterior al salt de pàgina manual.

Note.png Per visualitzar salts manuals, trieu Visualitza - Caràcters no imprimibles.

Temes relacionats

Inserció i supressió de salts de pàgina