Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Вмъкване на ръчен разделител

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

Изберете Вмъкване - Ръчен разделител

Тип

Изберете типа на разделителя, който желаете да вмъкнете.

Нов ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

Tip.png Знак за нов ред можете да вмъкнете и като натиснете Shift+Enter.

Нова колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в горния край на новата колона.

Нова страница

Вмъква ръчен разделител на страници и премества текста вдясно от курсора на следващата страница. Вмъкнатият разделител на страници се показва като непечатаема линия в горния край на новата страница.

Tip.png Знак за нова страница можете да вмъкнете и като натиснете Ctrl+Enter. Ако обаче желаете следващата страница да е с различен стил от текущата, трябва да вмъкнете разделителя чрез командата от менюто.

Стил

Изберете стила за страници, който да се приложи върху страниците след ръчния разделител.

Смяна на номера на страница

Определя номера на страницата, която следва ръчния разделител на страници. Тази настройка е възможна само ако е зададен различен стил на страница след разделителя.

Номер на страница

Въведете нов номер за страницата, следваща ръчния разделител на страници.

Note.png За да бъдат показани ръчните разделители изберете Изглед - Непечатаеми знаци.

Теми, свързани с показаната

Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница