Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Formatera sidhuvuden och sidfötter

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Du kan använda direktformatering för text i ett sidhuvud eller en sidfot. Du kan även justera avståndet mellan texten och ramen runt sidhuvudet eller sidfoten eller använda en inramning.

  1. Välj Format - Sida och klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot .
  2. Ange de avståndsalternativ som du vill använda.
  3. Om du vill lägga till en kantlinje eller en skugga i sidhuvudet eller sidfoten klickar du på Fler. Dialogrutan Kantlinje/bakgrund öppnas.
  • För att lägga till en avgränsningslinje mellan sidhuvud/sidfot och sidans innehåll klickar du i nedre kanten av kvadraten i området Linjeplacering. Välj sedan en linjestil i kombinationsrutan Stil.
  • För att anpassa avståndet mellan linjen och innehållet i sidhuvudet/sidfoten så kryssar du ur kryssrutan Synkronisera och skriver in önskat avstånd i rutan Nere.

Närliggande ämnen

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot