Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Formatowanie główek i stopek

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Możesz zastosować bezpośrednie formatowanie w tekście główki lub stopki. Możesz też dopasować odstęp tekstu w odniesieniu do ramki główki lub stopki lub zastosować krawędź dla główki lub stopki.

  1. Wybierz polecenie Format - Strona i kliknij kartę Główka lub Stopka.
  2. Ustaw parametry odstępu które chcesz zastosować.
  3. Aby dodać krawędź lub cieniowanie do główki lub stopki, kliknij pozycję Więcej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Krawędź/Tło.
  • Aby oddzielić linią główkę lub stopkę i zawartość strony, kliknij na dolnej krawędzi w polu Obszar Układ Linii. Kliknij w styl linii w Pole Stylu.
  • Aby dostosować odstępy pomiędzy główką lub stopką i linią, wyczyść Pole Synchronizacji, a następnie wprowadź wartość w Dolnympolu.

Tematy pokrewne

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Definiowanie innych główek i stopek

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce